CaCO3

Koncentraty zawierają od 70-85% drobnego, powlekanego CaCO3.

Korzyści:

- 3-20% oszczędności kosztów na surowcach, w zależności od procentu użytego koncentratu

- zwiększona stabilność i zwiększona wydajność produkcji i łatwiejsza obróbka

- zwiększona odporność na uderzenia i rozerwanie  

- zwiększona ochrona przed wilgocią i tlenem

- modyfikacja powierzchni w celu zmiejszenia sił adhezji pomiędzy przylegającymi do siebie warstwami, poprawia jakość nadruku oraz zgrzewania

Zwiększona produktywność:

- CaCO3 zwiększa przewodność ciepła wytłaczanego wyrobu, umożliwiając szybsze nagrzanie i chłodzenie polimeru

- zwiększa wydajność procesu wytłaczania

- poprawia proces obróbki

- zwiększa prędkość łącza oraz redukuje czas przetwarzania

Poprawa właściwości fizycznych:

- zwiększa odporność na uderzenia

- zwiększa sztywność i odporność na rozdzieranie

- poprawia uszczelnienie folii

- zwiększa barierę przed wilgocią i tlenem

- poprawia nadruk

- zmniejsza siłę adhezji pomiędzy dwiema stykającymi się warstwami

Zalecenia użytkowania:

- stosowanie CaCO3 nie wymaga modyfikowania procesu produkcji

- CaCO3 doprowadza do białawego zabarwienia folii bez konieczności stosowania pigementów, co ogranicza zużycie TiO2

- folie kolorowe mogą mieć jaśniejszy kolor. Może to zostać zmienione poprzez zmianę koloru przedmieszki, bez zwiększania ilości dodatku

 Idealne systemy doprowadzające to:

- podajnik grawimetryczny

- podajnik objętościowy

- scentralizowane stacje mieszania