Kreda stracana PCC

 1. Precarb

  KREDA STRĄCANA PRECARB

  Pod nazwą PRECARB oferujemy specjalistyczne wypełniacze o zróżnicowanej strukturze ziarna.

  Produkty PRECARB stosowane są w wielu branżach przemysłu:

   Kosmetyka / Farmacja / Przemysł spożywczy:

  PRECARB to kreda strącana, używana między innymi jako środek nadający połysk w pastach do zębów, w przemyśle farmaceutycznym np. w tabletkach. Jako ważny surowiec wapnia stosuje się go również jako suplement diety.

  Przemysł papierniczy:

   PRECARB – strącany węglan wapnia - zapewnia wyjątkową biel oraz pochłanianie światła papieru, co zwiększa jego objętość i polepsza właściwości druku.

  W masie papierniczej stosowany jest jako papier do papierosów, jak również wysokiej jakości papier drukarski i piśmienniczy.

   Przemysł farbiarski:

  PRECARB stosuje się jako wypełniacz białego pigmentu w farbach emulsyjnych.

   Tworzywa sztuczne :

  Jako funkcjonalny wypełniacz, PRECARB polepsza właściwości optyczne (białość, połysk) oraz mechaniczne w:

  - materiałach termoplastycznych (np. profile PCV)

  - materiałach termoutwardzalnych (np. niesaturowane poliestry modyfikowanych   mieszanek żywic)

 2. Precal

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe dostarczamy tlenek wapnia w różnych postaciach, jakości i jako gotowe do użycia, wysoko reaktywne mleko wapienne. W naszych nowoczesnych piecach do wypalania możemy produkować tlenek wapnia na wszystkich poziomach reaktywności od miękkiego, aż do twardego wapna palonego.

  Na bieżąco kontrolujemy czystość chemiczną produktu, reaktywność i jego jednorodny stan. Produkcja wapna gaszonego odbywa się w jednym z najnowocześniejszych aparatów do uwadniania, co pozwala nam uzyskać wapno gaszone o określonych pozostałościach przesiewowych oraz poziomie reaktywności. Wysoko reaktywne mleko wapienne produkowane jest w specjalnym aparacie do gaszenia wapna.