Dyspersje

Żywica

Substancja chemiczna

Zastosowanie

Poli-SYNTHANE

Poliizocyjaniany alifatyczne i aromatyczne

Lakiery i farby poliuretanowe

Poli- SYNTHAN

Poliizocyjaniany

Poliuretany

Kleje

Roztwór poliuretanu

Poli-SYNTHANOL

Nasycone poliestry modyfikowane

Lakiery i farby poliuretanowe

Poli-SYNTHAL

Żywice alkidowe (modyfikowane TDI, fenole, itd.)

Farby przemysłowe, dekoracyjne, okrętowe

Poli-SYNTHACRIL

Nieodwracalnie utwardzalne, hydroksylowane, termoplastyczne żywice akrylowe

Farby żaroodporne

Lakiery i farby przemysłowe do metalu

SYNTHELUV

Poliester akrylowy

Epoksy-akrylowe

Poliuretan akrylowy

Światłoutwardzalne farby drukarskie, lakiery do tworzyw sztucznych, drewna

Poli-SYNTHEMUL

Emulsja wodna

Farby dekoracyjne na bazie wody
Lakiery do skóry i tektury

ACCUACRIL

Emulsja akrylowa

Lakiery i farby do drewna oraz przemysłowe

ACCUAFER

Emulsja akrylowa

Lakiery i farby do metalu i tworzyw sztucznych

ACCUAPUR

Dyspersja poliuretanowa

Lakiery do tworzyw sztucznych, drewna, przemysłowe

ACCUALUV

Dyspersja poliuretanowa

Światłoutwardzalne lakiery na bazie wody do drewna