Kaoliny

Kaolin to krzemian glinu Al2O3.2SiO2.2H2O, który w może być częściowo znaleziony w naturze w postaci płytkowej. Nasze produkty to typowea czysta i biała kreda garncarska, która może zostać użyta w takich branżach jak: produkcja farb lub gumy.

Produkty Kaolin mogą poprawiać:

  • Nieprzezroczystość
  • Odporność na pęknięcia 
  • Odporność na szorowanie 
  • Odporność na korozję 
  • Odporność na kredowanie, w farbach


Stosowanie kaolinów jest istotne w przemyśle tworzyw sztucznych i przemyśle gumowym, ze względu na ich kształt cząsteczek i objętość cząsteczek chemicznych. Kaoliny stosuje się głównie w gumach, elastomerach termoplastycznych, foliach cieplarnianych, itp.