Kreda hydratyzowana

 1. Teraco

  Teraco to nazwa serii granulatów produkowanych z białego kalcytu, o wąskim zakresie granulacji. Produkty Teraco charakteryzują się regularnym rozkładem rozmiarów ziaren, sześciennym kształtem, wysoką twardością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, starzenie i zamarzanie. Jeśli chodzi o minerały, produkty zawierają żwir marmurkowy o romboedrycznej strukturze krystalicznej.

  Produkty Teraco:

  Teraco 0 - 0.2

  Teraco 0.1 - 0.5

  Teraco 0.5 - 1.0

  Teraco 1.0 - 1.5

  Teraco 1.5 - 2.0

  Teraco 2.0 - 2.5

  Teraco 2.5 - 3.0

  Właściwości chemiczne:

  CaCO3 = 98%

  Fe2O3 = 0.01%

  SiO2 = 0.02%

  Strata przy prażeniu = 42.8

  Właściwości fizyczne:

  Twardość w skali Mohsa = 3

  Wilgotność (ISO 787/2) = max. 0.2%

  Wartość pH (ISO 787/9) = 9

 2. Calcivit

  Calcivit to grupa wypełniaczy zawierających węglan wapnia i granulatów o wysokiej czystości chemicznej.

  Produkt

  D50(µm)

  D98 (µm)

  Calcivit NP

  7 - 8

  34

  Calcivit VP

  9 - 12

  120

  Calcivit MM

  320

  850

  Właściwości chemiczne

  Strata przy prażeniu = 42.8%

  Właściwości fizyczne

  Wartość pH (ISO 787/9) = 9

  Twardość w skali Mohsa = 3