telefon +48 32 730 33 30 e-mail adres ul. Kępowa 44, Katowice

Terms & conditions

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurum Sp. z o.o. Logistic Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kępowej 44, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail office@aurumchemicals.eu. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane nie będą wysyłane do podmiotów trzecich. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych.